Vende te lira pune

Detyrat / Përgjegjësite:

 • Koordinon zhvillimin e plan veprimeve per te rritur shitjet edhe hapjen e pikave te reja.
 • Monitorimi i klientve aktiv dhe agjentëve të shitjes.
 • Mban të dhëna të sakta në lidhje me ecurine e shitjeve dhe kontrrollit që ben në subjekte.

Kërkesat:

 • Eksprience në fushen e Menxhimit edhe Supervizimit.
 • Aftesi te mira prezantimi dhe komunikimi.
 • Leje Drejtimi.

Ofrohet Pagë Baze + % mbi shitje.
Personat e interesuar të dërgojne CV ne e-mail:info@bbdshpk.al.

Cel. : 0686033033

Detyrat / Përgjegjësite:

 • Merr pjese në pergatitjen e planit vjetor të departamenteve përkatese.
 • Mban kontakte të vazhdueshme me klientet në lidhje me kerkesat e tyre.
 • Menaxhon aspektin Administrativ të Shoqerisë duke perfshire Kontratat, Negocimin e Detajeve, Matjen e Performances, Raportimin dhe Mundesite e Rinovimit të Kontratave me Klientet.

Kërkesat:

 • Eksperience në fushen e Menaxhimit .
 • Aftesi te mira Prezantimi dhe Komunikimi.
 • Të disponoje Leje Drejtimi.
 • Mosha 25 – 40 Vjec.

Ofrohet Pagë Baze + % mbi shitje.Pakta Financiare shume e mire.
Personat e interesuar të dërgojne CV ne e-mail:info@bbdshpk.al.
Cel. : 0686033033

Detyrat :

 • Merr porosite tek klientet dhe kryen shitje me POS direkt për produktet Franck.
 • Koordinon dhe ekzekuton aktivitet e marketingut për te gjithë portofolin e Produkteve Franck (Caj,Kapucino etj).
 • Promovon Produktet në zonen e caktuar.

Kërkesat:

 • Eksperience si Agjent Shitje.
 • Aftesi të mira në shërbim klienti.
 • Aftesi të mira komunikuese edhe negocimi.
 • Leje Drejtimi klasi B.

Personat e interesuar duhet te dergojne CV ne e-mail: info@bbdshpk.al ose te telefonojne ne Nr.0686033033

Cel. : 0686033033